Sergej Krylov – skrzypce
Royal Philharmonic Orchestra
Vasily Petrenko – dyrygent

Program:

Jean Sibelius: Finlandia
Max Bruch: Koncert skrzypcowy
***
Siergiej Prokofjew: V Symfonia

kbf bilety