Zgodnie z obowiązującym Regulaminem sprzedaży, zwrotów zakupionych biletów nie przyjmujemy.