Na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez KBF obowiązują następujące zniżki:

Bilety ulgowe -30% przysługują:

  • Uczniom i studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej
  • Emerytom i rencistom na podstawie odpowiednich dokumentów
  • Osobom z niepełnosprawnością na podstawie odpowiednich dokumentów


Honorujemy również*:

  • Kartę KKR3+ (-70% od ceny biletu normalnego)*
  • Kartę Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym (-70% od ceny biletu normalnego)
  • Kartę Dużej Rodziny (-40% od ceny biletu normalnego)*
  • Kartę Krakowską (-20% dla biletu normalnego i -35% dla biletu ulgowego).

Każdorazowo, na stronie danego wydarzenia znajdują sie informacje, jakie zniżki obowiązują na konkretne wydarzenie. 

Zniżki nie łączą się.

Nie wszystkie wydarzenia zamieszczone na KBF: BILETY są organizowane przez KBF. Na stronie danego wydarzenia każdorazowo znajduje się informacja o organizatorze. Decyzje o przydzielaniu zniżek zależne są każdorazowo od danego organizatora.