Ewa Dunaj – studia polonistyczne ukończyła w 1980 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a doktorat z literaturoznawstwa w 1996 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydała monografie książkowe: Bursa (1996) oraz Poezja pokolenia przełomu wieków XX i XXI w kanonie kulturowym oraz w edukacji (2014). Opublikowała też liczne artykuły naukowe poświęcone głównie polskiej liryce współczesnej. Jako eseistka i recenzentka stale współpracuje z kwartalnikiem „Akcent”. Jest także (publikując pod panieńskim nazwiskiem – Ewa Mazur) autorką pięciu tomów wierszy (za debiutancki tom poezji w 1984 roku otrzymała Nagrodę Peleryny w Konkursie Czerwonej Róży), a także reportaży i opowiadań (za jedno z nich otrzymała pierwszą Nagrodę w konkursie A4 w 2020 roku). Zajmowała się także tłumaczeniem poezji z języków niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Swoje utwory – poza „Akcentem” – publikowała m.in. w „Kresach”, „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Próbach” i „Blizie”. Obecnie jest zatrudniona jako nauczyciel-konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy realizacji unijnego programu edukacyjnego „Zdolni" z Pomorza.

Marcin Wilk – dziennikarz, publicysta, kurator, badacz historii społecznej. Freelancer. Autor m.in. biografii Tyle słońca. Anna Jantar (2015), Kwiatkowska. Żarty się skończyły (2019) oraz reportażu historycznego Pokój z widokiem. Lato 1939 (2019). Współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Znak“, „Charakterami” i Instytutem Goethego w Krakowie. Współtwórca i przez wiele lat kurator pasma Przemysły Książki na Festiwalu Conrada. Aktywny w mediach społecznościowych jako Wyliczanka.

Cykl Wyszukaj Klasyka – realizowany od 2020 roku w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – przypomina wybitnych, nietuzinkowych, nierzadko genialnych autorów, tłumaczy, ilustratorów, a także wyjątkowe postaci kultury związane z Krakowem XIX i XX wieku. W pierwszej edycji projektu w 2020 roku dyskutowaliśmy m.in. o twórczości Ludwika Jerzego Kerna, Dagny Juel Przybyszewskiej, Romana Ingardena, Anieli Gruszeckiej, Zygmunta Nowakowskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, Anny Świrszczyńskiej i Henryka Voglera. W 2021 roku bohaterami cyklu byli: Jalu Kurek, Stanisław Czycz, Kazimiera Treterowa, Jadwiga Beaupré, Tadeusz Boy-Żeleński, Antonina Domańska, Henryk Markiewicz i Kazimiera Bujwidowa. W 2022 – po przypomnieniu postaci Andrzeja Bursy – porozmawiamy o Oldze Boznańskiej (1865–1940), Marii Dulębiance (1861–1919), Stanisławie Pagaczewskim (1916–1984), Jerzym Pilchu (1952–2020), Wandzie Kragen (1893–1982), Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891–1945) i Witoldzie Zechenterze (1904–1978).

Organizatorem wydarzeń z cyklu Wyszukaj Klasyka jest KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i współgospodarz Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Partnerem wydarzenia jest Narodowe Archiwum Cyfrowe.