Loading...
Przejdź do treści
99
Vitrospekcja. Spotkania z witrażami w Krakowie - spotkanie II

Vitrospekcja. Spotkania z witrażami w Krakowie - spotkanie II

Kraków poszczycić się może niezwykle bogatym zasobem dzieł witrażownictwa, będąc jednocześnie siedzibą licznych firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Nie bez przyczyny nazwano go niegdyś „witrażową mekką”. Cykl wykładów „Vitrospekcja” ma za zadanie – poprzez spotkania z historykami sztuki, konserwatorami zabytków oraz fotografami zajmującymi się zawodowo witrażami – przybliżyć szerszej publiczności tę na pozór hermetyczną, a zarazem tak fascynującą gałąź sztuki.

4.12.2023 - odbędzie się spotkanie 2 z cyklu "Vitrospekcja".
Podczas tego spotkania, Dobrosława Horzela opowie o średniowiecznych witrażach europejskich w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobranie wejściówek na to wydarzenie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu Organizatora wydarzenia.
04 grudnia 2023, godz. 18:00

W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się dwa, cenne zespoły witraży: przedstawienia świętych, powstałe na początku XV w. do styryjskiego kościoła w Katsch an der Mur oraz cykl pasyjny wykonany prawdopodobnie do klasztoru klarysek w Norymberdze w latach ok. 1475–1480 przez renomowany warsztat Michaela Wolgemuta.
Co łączy dwa zespoły o tak różnym pochodzeniu? Oba znalazły się w Krakowie przypadkiem, w wyniku ewakuacji dzieł sztuki zgromadzonych w zamku Grodziec na Dolnym Śląsku w grudniu 1945 r. Losy tych witraży splotły się jednak znacznie wcześniej, a ich wspólne dzieje skupiają jak w soczewce wiele wątków związanych z dziewiętnastowiecznym kolekcjonerstwem. Badania proweniencyjne, a więc studia zmierzające do wskazania pochodzenia dzieł sztuki, które w wyniku splotu rozmaitych okoliczności zmieniły właścicieli i miejsce przechowywania, należą do najbardziej fascynujących wyzwań dla historyków sztuki i muzealników. Ten „detektywistyczny” aspekt działań, powadzonych w ramach międzynarodowej grupy badawczej Corpus Vitrearum zostanie zaprezentowany na przykładzie witraży w zbiorach uniwersyteckich.

Wybierz bilety

Twój koszyk