Na warsztaty obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 12.09 | Вхід на майстер-класи за безкоштовними квитками, які можна завантажити з 12.09.

Spotkanie przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 lat odbywać się będą w plenerze przy punkcie InfoKraków – Zgody 7 – miejsce spotkań. | Зустріч, призначена для дітей віком від 7 років, відбудеться на відкритому повітрі біля пункту ІнфоКраків (InfoKraków), адреса місця зустрічі  мікрорайон Згоди 7 (Zgody 7).

***

Organizatorzy mają prawo do utrwalenia przebiegu warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu i/lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie warsztatów. | Організатори мають право фіксувати перебіг майстер-класів, використовуючи засоби відео- та звукозапису та їх трансляції. Учасник бере до відома, що участь у заході рівнозначна наданій згоді на безкоштовне фотографування та зйомку його особи, а також запис, передачу та розповсюдження голосу та/або зображення з метою документування, звітування, реклами і просування у зв’язку з будь-якою програмою чи публікацією, в яких будуть використані записи майстер-класів.