Hildegarda z Bingen(1098-1179) była benedyktyńską mniszką, a już za życia cenioną mistyczką, doradczynią w kwestiach życiowych oraz konsultantką władz kościelnych i politycznych. W swoim trzytomowym teologicznym opus magnum nie tylko przedstawia zaskakującą wizję chrześcijańskiej historii zbawienia, ale także podejmuje się wyraźnego przewartościowania charakterystyki kobiet. Czy Hildegarda była wczesna teolożką feministyczną? W pewnym sensie tak! Skupimy się na pierwszej z trzech ksiąg, Liber Scivias, skomponowanej w latach 1141-51. Rękopis ten został napisany za życia Hildegardy i, prawdopodobnie pod jej nadzorem, wspaniale zilustrowany. Razem z prof. Moniką Leisch-Kiesl zaangażujemy się zatem w podwójny dialog: z jednej strony między tekstem a obrazem, aż drugiej między "męskim" i "kobiecym" pisaniem chrześcijańskiej historii zbawienia.

ENG
Hildegard von Bingen's Liber Scivias (around 1150). A (early) feminist approach to Christian theology? Hildegard von Bingen (1098–1179) was a Benedictine nun and, already during her lifetime, highly esteemed mystic, advisor on life issues, and consultant to ecclesiastical and political authorities. In her three-volume theological magnum opus, she not only offers a surprising vision of Christian salvation history, but also undertakes an explicit revaluation of the characterisation of women. An early feminist theologian? In a sense, yes!The focus will lie on the first of the three books, theLiber Scivias, composed in the years 1141–51. This manuscript was written during Hildegard's lifetime and, presumably under her supervision, magnificently illustrated. This evening, we will engage in a double dialog: on the one hand between text and image, and on the other between 'male' and 'female' writing of Christian salvation history.

Organizatorami wydarzenia są Muzeum HERstorii Sztuki oraz Austriackie Forum Kultury.