Chociaż technologia fotograficzna przeżywa nieustanny rozwój, pozwalając na coraz lepsze i dokładniejsze odwzorowanie rzeczywistości, dokumentowanie witraży nadal stanowi wyzwanie. Witraże od wieków fascynują zdolnością przepuszczania i przekształcania światła, która nadaje im wyjątkowe cechy, a jedocześnie stanowi do pewnego stopnia przeszkodę przy próbach uchwycenia ich na fotografii. Wykład w ramach cyklu „Vitrospekcja”, oparty na prezentacji zdjęć wybranych krakowskich zespołów malarstwa witrażowego, ma na celu przybliżenie specyfiki i wyzwań związanych z fotografowaniem tych niezwykłych dzieł. Omówione zostaną kluczowe aspekty dotyczące: wpływu światła i lokalizacji witrażu na jego percepcję, charakteru komponowania kadru, technik umożliwiających oddanie istoty fotografowanych przeszkleń, a także doboru odpowiedniego sprzętu oraz obróbki graficznej. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z kontekstem architektonicznym, w którym witraże funkcjonują, stanowiącym niekiedy trudność w uchwyceniu właściwej perspektywy dla fotografii w złożonych i zwartych przestrzeniach.