Zagadnienia technologiczne i konserwatorskie Średniowieczne witraże z Kościoła Dominikanów pw. Św. Trójcy w Krakowie stanowią pretekst do przybliżenia warsztatu dawnego witrażysty. Podczas wykładu zostanie przedstawiony sposób wykonania witraży, zastosowane materiały i narzędzia witrażownicze. Będzie również omawiana różnica między szkłem cylindrycznym a gomółkowym, barwionym w masie a warstwowym. Ponadto, zostanie poruszona problematyka konserwatorska zbioru, który od 2015 roku sukcesywnie podlega niezbędnym zabiegom konserwatorskim, rozpoczynając do witrażu Tron Łaski prezentowanego obecnie w Muzeum Dominikanów w Krakowie.