„Światoodczucie II czyli rozmowy na XXI wiek” to druga część zbioru wywiadów Elżbiety Wojnarowskiej z ludźmi kultury, głównie związanymi z Krakowem (cz. I ukazała się w 2020 r.). Są to takie postacie jak: Andrzej Sikorowski, Zygmunt Konieczny, Ernest Bryl, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krzysztof Jasiński i inni.
Książka ta stanowi cenne uzupełnienie pierwszej części, ale jednocześnie zawiera omówienie nowych zagadnień związanych ze zmieniającą się historią oraz upływającym czasem. Szczególne znaczenie w tomie mają wywiady ze znakomitościami, które odeszły: z Aleksandrem Krawczukiem i Adamem Zagajewskim. Każdy z rozmówców postrzegany jest w dwóch perspektywach, a to oznacza, że poszczególne portrety ukazują wybitnych przedstawicieli danej dziedziny twórczości, ale też ludzi prywatnych, ujawniających pasje życiowe, dążenia, marzenia i dylematy.