Program:
Éliane Radigue – ∑ = a = b = a + b (1969) 20’ [premiera polska]
*
Mike Majkowski – nowy utwór* (2022) 30’ [premiera światowa]
*
Éliane Radigue – OCCAM OCEAN XVI (2017) 26’ [premiera polska]
Kasper T. Toeplitz – Convergence, Saturation & Dissolution (2014) 26’ [premiera polska]

Wykonawcy:
Kasper T. Toeplitz – elektronika
*
Mike Majkowski – kontrabas
*
Hélène Breschand – harfa, harfa elektryczna
Kasper T. Toeplitz – elektronika

*zamówienie festiwalu Sacrum Profanum