Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. W przypadku, jeżeli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniu prosimy o taką informację –zwrócimy wtedy Twoją wejściówkę w systemie i trafi ona w czyjeś szczęśliwe ręce!