Solidarni z Ukrainą! Zbliża się druga rocznica rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Naruszenie granic niepodległego państwa stanowiło złamanie fundamentalnych reguł prawa międzynarodowego i norm pokojowego współżycia. Za pierwszym planem wojny – niszczonymi miastami i wsiami, utratą bliskich – dokonuje się systematyczne niszczenie kulturowego potencjału Ukrainy. Gdy celem jest pozbawienie podstaw egzystencji ukraińskiego społeczeństwa, przetrwanie kultury i nauki jest kluczową kwestią dla przyszłości kraju. Reżimy autorytarne zawsze uważają kulturę za jedno z głównych zagrożeń dla swojej władzy, bo pielęgnuje krytyczny namysł nad światem i odwagę myślenia.