Przed spotkaniem prosimy o pobranie bezpłatnych wejściówek.

Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. W przypadku, Jeżeli nie możesz wziąć udziału w wydarzeniu, prosimy o taką informację na adres:kontakt@kbfbilety.krakow.pl zwrócimy wtedy Twoją wejściówkę w systemie i trafi ona w czyjeś szczęśliwe ręce!

Ważne! Wejściówki tracą swoja ważność w momencie rozpoczęcia wydarzenia, oznacza to, iż wszystkie wolne miejsca zostaną zajęte przez osoby bez wejściówek.