Niewidzialni bohaterowie czyli spotkanie o prof. Januszu Bogdanowskim. Z pewną dozą fantazji można powiedzieć, że gdyby nie on, Osiedle Podwawelskie powstałoby na Błoniach, a kolejne forty Twierdzy Kraków zamiast rewitalizacji poddawane byłyby rozbiórkom.  

prof. Janusz Bogdanowski (1929-2003) Wybitny architekt krajobrazu, znawca architektury, sztuki ogrodowej i fortyfikacyjnej, niestrudzony obrońca zabytków, urodził się 16 sierpnia 1929 roku w Krakowie. Jego ojciec – Wincenty Bogdanowski był wiceprezydentem Krakowa do 1939 roku, a sam nasz bohater w czasach okupacji – kapralem Armii Krajowej. Od młodości pasjonowało go dziedzictwo kulturowe. W roku 1978 został profesorem nadzwyczajnym, w 1992 – zwyczajnym. W latach 50. aktywnie współpracował z profesorem Zygmuntem Novákiem nad koncepcją utworzenia jurajskich parków krajobrazowych – jedną z najnowocześniejszych idei ochrony krajobrazu w kraju, a nawet w Europie. Podczas badań wartości krajobrazowych Sandomierza i okolic w 1963 roku stworzył własną, oryginalną metodę wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych JARK–WAK, którą pogłębił w studiach do zamków jurajskich Mirowa i Ogrodzieńca w 1964. W 1977 doprowadził do powstania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zakładu Architektury Krajobrazu, przekształconego w Instytut Architektury Krajobrazu, którego był założycielem i dyrektorem. Prócz blisko 1000 publikacji naukowych miał na swym koncie kilkadziesiąt projektów z zakresu urbanistyki, konserwacji i zieleni dotyczących takich obszarów, jak system zieleni Krakowa w oparciu o jego dawne fortyfikacje, Planty Krakowskie, Jurajskie Parki Krajobrazowe czy otoczenie stopnia wodnego pod Tyńcem. Stale współpracował ze służbami konserwatorskimi. Od wczesnych lat 90. intensywnie angażował się w prace centralnych władz konserwatorskich w Polsce, przyjmując m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki i Wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W latach 1995-98 władze Polski powierzyły mu realizację programu „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski”. Za swoją działalność został nagrodzony wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Z chwilą jego odejścia straciliśmy człowieka szczerze i bezkompromisowo zaangażowanego w ochronę ojczystego krajobrazu kulturowego, kompetentnego doradcę, który swą ogromną wiedzą chętnie dzielił się z każdym, komu bliskie są pamiątki przeszłości. Profesor nie musiał skrupulatnie pisać przed nazwiskiem wszystkich tytułów naukowych, nie musiał szczelnie zadrukowywać wizytówki funkcjami, honorami i członkostwami międzynarodowych towarzystw – wystarczyło mu być Januszem Bogdanowskim, skromnym, lubianym człowiekiem i powszechnie poważanym uczonym.

Informacje o spotkaniu:
Gośćmi rozmowy prowadzonej przez prof. Zbigniewa Myczkowskiego i Romana Marcinka będą córki profesora – prof. Monika Bogdanowska i Kinga Bogdanowska. Wydarzenie inauguruje projekt „Niewidzialni bohaterowie” – cykl popularyzatorskich spotkań o konserwatorach zabytków realizowany przez krakowski oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przy wsparciu Miasta Kraków . 

Organizatorami spotkania są Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.