Warsztaty zapewnią uczestnikom wgląd w skomplikowane aspekty przekształcania budynków oraz dostarczą inspiracji do twórczego podejścia do projektowania przestrzeni. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń na linii instytucja (klient) i architekt oraz dyskusji na temat możliwych innowacyjnych rozwiązań.

Warsztaty 6 października. Godziny: 10:00 – 14:00.
Temat warsztatów: "Zmiana funkcji budynków - wyzwania i możliwości".

Prowadzą:
Carolina Pietyra,
dyrektorka KBF, strateg i service designer
Justyna Mędrala, 
specjalistka ds. interdyscyplinarnych KBF, artystka wizualna, adiunktka ASP w Katowicach
Mentor:
Marcin Włodarczyk, 
architekt SARP, adiunkt AŚ w Katowicach
Goście specjalni:
Piotr Bujas, 
architekt, projektant, badacz architektury i urbanistyki
Edyta Jurkan, 
architektka, absolwentka AŚ w Katowicach

Scenariusz:
I Wstęp
Po co zmieniać funkcje budynków? Krótkie wprowadzenie do warsztatu.

II Historia Wesołej i udane case’y z sąsiedztwa
Teoria: case przemian architektonicznych na Wesołej i innych historycznych dzielnicach Krakowa.
Praktyka: Spacer komentowany po Aptece Designu i po wybranych przestrzeniach Klasztoru

III Od czego zacząć projektowanie nowej funkcji  
Kreatywne poszukiwania.
Teoria: Wizja i kreatywność u podstaw zmiany funkcji budynku. Prezentacja pracy magisterskiej Edyty Jurkan
Zadanie w podgrupach: uczestnicy będą mieli okazję do dzielenia się swoimi pomysłami na temat potencjalnych zmian funkcji budynków oraz omówienia wyzwań, na jakie mogą napotkać. Do wyboru będą dwa tematy, jednym z nich jest budynek Apteki pod adresem 19A zaś drugim budynek Klasztoru pod adresem 19.
Celem tego zadania jest wyzwolenie kreatywnego myślenia o tych przestrzeniach, przeznaczonych na szeroko pojętą działalność kulturalną lub usługi ją wspierające.

W tym procesie projektowym nie jesteś sam.
Teoria: Partycypacja i urbanistyka jako narzędzia transformacji. Prelekcja Piotra Bujasa.
Zadanie w podgrupach: co mogą zrobić włodarze danej przestrzeni/miasta? Co może zrobić druga strona, interesanci? jak myśleć o samym procesie projektowym?
Celem tego zadania jest zachęcenie uczestników do wymyślenia własnego modelu współpracy z otoczeniem, do myślenia o zmianie funkcji budynku jako o zmianie systemowej.

Zmiana funkcji budynków a ograniczenia.
Teoria: Prawne i regulacyjne aspekty zmiany funkcji budynków. Techniczne kwestie adaptacji budynków na nowe cele. Tolerancja na zmianę, czyli edukacja i zmiana schematów. Case Apteki i Klasztoru.
Zadanie w podgrupach: Jak edukować mieszkańców, jak edukować samorząd, jak edukować użytkowników przestrzeni o nowych funkcjach? Jak przechytrzyć system?
Celem tego zadania jest zachęcenie uczestników do wymyślenia sposobów na efektywne przeprowadzenie zmiany. Takiej zmiany, która posłuży projektowi, koncepcji ale i użytkownikom. Dodatkowo, ten moduł powinien również wywołać refleksję na temat tego, że obiektywne warunki związane z ustawodawstwem, konserwatorem czy docelowymi użytkownikami, wpływają na liczne wymiary realizacji koncepcji (czas realizacji, możliwe funkcje, ect.)

 IV Podsumowanie i perspektywy
Omówienie wniosków i inspiracji wyniesionych z warsztatów.
Perspektywy rozwoju dziedziny zmiany funkcji budynków.

Na koniec warsztatów, chcemy otrzymać od każdej z grup dużą planszę z koncepcją na nowe funkcje budynku, zaznaczonymi obawami co do realizacji własnej koncepcji oraz pomysłami na to jak wymodelować proces, który umożliwi realizację dobrego i zrównoważonego projektu.