Organizatorzy: KBF/ Operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Litewski Instytut Kultury, Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza

 POWINOWACTWA Z WYBORU to cykl spotkań literackich poświęconych dialogom twórców i dzieł, wymianie myśli i doświadczeń, twórczej wolności i odpowiedzialności. W kręgu tematów znajdą się związki przyjaźni, powinowactwa umysłów, różnorodne filiacje artystyczne – to, co stanowi „organiczne” spoiwo literatury, co przekracza granice i sprzeciwia się ograniczeniom.

 Tomas Venclova – poeta, lituanista i slawista. Profesor literatury rosyjskiej i literatur słowiańskich na Uniwersytecie Yale (New Haven). Badacz poezji rosyjskiej (m.in. Wiaczesława Iwanowa, Borysa Pasternaka, Anny Achmatowej, Maryny Cwietajewej, Osipa Mandelsztama, Josifa Brodskiego) i polskiej (m.in. autor monografii Aleksandra Wata). Tłumacz literatury pięknej na język litewski – głównie poezji rosyjskiej i polskiej, a także anglosaskiej. Jeden z najwybitniejszych poetów współczesnych, doktor honoris causa kilku uniwersytetów, odznaczony m. in. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Inicjator – wraz z Czesławem Miłoszem – wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i społeczno-politycznym, mających na celu ożywienie i pogłębienie dialogu polsko-litewskiego i litewsko-polskiego.

 Mindaugas Kvietkauskas – literaturoznawca, poeta, eseista i tłumacz. Profesor w Instytucie Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie, w latach 2019-2020 Minister Kultury Republiki Litewskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, laureat nagrody Związku Pisarzy Litwy. Badacz wielojęzycznej literatury Wilna okresu wczesnego modernizmu, twórczości Czesława Miłosza oraz literatury i piśmiennictwa litewskich Żydów. Aktywny uczestnik debaty o litewskiej kulturze pamięci i litewskiej kulturze narodowej.