Podczas spotkania będziemy rozmawiać o emocjach - o tym jaki wpływ kondycję ludzką ma sytuacja społeczno-polityczna na świecie. Będziemy zadawać pytania o sprawczość, o formy zaangażowania, również takie, które rodzą się podświadomie. Kiedy WIEM jest niezbędne, a kiedy potrzebne jest NIE WIEM?

„(…) Można pomyśleć o artystach jako swego rodzaju autoterapeutach i terapeutach społeczności, w których funkcjonują. To oni prowadzą publiczność do wglądów, konfrontują z kolektywną nieświadomością, budzą z uśpienia. Oni spotykają się z oporem i wdzięcznością. Oni wreszcie pomagają swojej społeczności wzrastać, rozwijać się oraz integrować.” – Wojciech Drath „Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem.”

Prof. Bogdan de Barbaro – lekarz psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, profesor nauk medycznych, wieloletni kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii. Należy do Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry: Psychiatry: Inerpersonal and Biological Process”.

Dr Wojciech Drath – psycholog, psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2016 obronił doktorat pt.: „Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii.” Kieruje zespołem terapeutycznym „Pracowni nad sobą”. Od 2013 roku jest związany z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”.