Architekci często zwracali się do myślicieli filozoficznych i teoretycznych, aby znaleźć pomysły projektowe, a także w poszukiwaniu krytycznych ram dla praktyki. Poruszanie się po pismach myślicieli może jednak sprawiać trudność. Podejście do oryginalnych tekstów bez zrozumienia ich kontekstu bywa wręcz zniechęcające, a istniejące prezentacje rzadko zawierają szczegółowe informacje o materiałach architektonicznych. Seria „Myśliciele dla Architektów” uzupełnia lukę na rynku wydawniczym. Oferuje zwięzłe wprowadzenie do teorii kluczowych myślicieli, którzy pisali o architekturze. Umiejscawia myślenie architektoniczne w ich twórczości, przedstawia ważne książki i eseje, pomaga rozszyfrować terminy i zapewnia szybkie odniesienie do dalszej lektury.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki - publikujemy książki popularyzujące wiedzę o powojennej architekturze i urbanistyce. Wydajemy materiały źródłowe, opracowania historyczne, monografie, photobooki, książki dla dzieci oraz publikacje towarzyszące wystawom. Staramy się patrzeć na architekturę, miasto i przestrzeń z różnych perspektyw, sięgać po interesujące tematy, wywoływać dyskusje, rozwijać wrażliwość i zainteresowanie architekturą, a także – jakością otoczenia, w którym żyjemy. Nasze wydawnictwa wyróżniają się wysokim kunsztem edytorskim i dbałością o każdy detal.