Start dystrybucji wejściówek: 01.08.2022 o godzinie 12.00.
Початок роздачі квитків: 01.08.2022 о 12.00.

***

Organizatorzy mają prawo do utrwalenia przebiegu warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu i/lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie warsztatów.

Regulamin rekrutacji dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zadaniu pn. „Lato w mieście – Kraków wspólnie" jest dostępny w pliku poniżej.