Tym razem zapraszamy na spotkanie dyskusyjne z prof. Włodzimierzem Lengauerem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, historykiem starożytności, tłumaczem greckich tekstów klasycznych, specjalistą w dziedzinie antycznego religioznawstwa, autorem książek „Religijność starożytnych Greków”, „Dionizos. Trzy eseje” oraz „Eros Greków”. Przedmiotem debaty będzie miłość (eros) oraz Bóg Miłości (Eros) we wszystkich możliwych ich przejawach i formach, w języku, obrazie, kulcie i doświadczeniu – osobistym i społecznym, a punktem odniesienia ostatnia monografia Profesora.
Cykl CZYTAJ W KLUBIE to wspólne przedsięwzięcie środowisk akademickich i kulturalnych, łączące formułę spotkania autorskiego i klubu książki.

Organizatorem wydarzenia są Instytut Filologii Klasycznej UJ,Pałac Potockich oraz KBF.