Grzegorz Uzdański urodził się w 1979 roku. Jest autorem powieści ,,Wakacje” (nominacja do Nagrody Conrada) i ,,Zaraz będzie po wszystkim”, strony ,,Nowe wiersze sławnych poetów” i książki pod tym samym tytułem (2021). W latach 2017-2019 pracował w Zespole Literackim przy Studiu Munka. W roku 2014 obronił na IF UW doktorat ,,Płynność pojęć. Próba interpretacji «Sein und Zeit»”. W latach 2003-2019 pracował jako nauczyciel filozofii, etyki i wychowawca w Społecznym Gimnazjum nr 20 ,,Raszyńska”. Występuje w stałym składzie warszawskiego Resortu Komedii, grając improwizację komediową. Śpiewa w zespole Ryby. Stały współpracownik kwartalnika ,,Przekrój", publikował też w ,,Dwutygodniku" i ,,Gazecie Wyborczej". Jego tekst ukazał się w zbiorze ,,Nadzieja” (Wydawnictwo Agora, 2020). We wrześniu tego roku ukaże się jego powieść ,,Wypiór”.