Проєкт організовано в рамках проєкту Підтримки доступної та якісної освіти для дітей із сімей біженців у Кракові в партнерстві з Муніципалітетом Кракова, що фінансує ЮНІСЕФ і реалізує Фонд Internationaler Bund Poland.

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

The project is organised within the framework of supporting accessible and quality education for children from refugee families in the City of Krakow in partnership with the Municipality of Krakow, funded by UNICEF and implemented by the Internationaler Bund Poland Foundation.