Projekt organizowany jest w ramach wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci w sytuacji uchodźczej na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.