Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania wydarzeń popularyzujących film i prowadzenia działań wspierających produkcję filmową.

Głównymi obszarami działalności Fundacji poza organizacją Krakowskiego Festiwalu Filmowego są m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą, wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, stymulowanie rozwoju zawodowego i artystycznego polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń, które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

kff

Krakowski Festiwal Filmowy

Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez w Europie poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe oraz spotkania z twórcami.

Więcej informacji o Festiwalu dostępnych tutaj.