AKADEMIA MUZYCZNA IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE jest jedną z najstarszych uczelni artystycznych w Polsce. Od 1888 roku kształci i wychowuje nowe pokolenia muzyków: instrumentalistów, śpiewaków, dyrygentów, kompozytorów, teoretyków, muzyków kościelnych i edukatorów muzycznych, ale przede wszystkim inspiruje i wytycza nieszablonowe, oryginalne drogi artystycznego rozwoju, naznaczone krakowskim genius loci. Krakowska Akademia Muzyczna funkcjonuje nieprzerwanie od czasów rozbiorów - tu pracowali i gościli niepokorni artyści w okresie komunizmu (m.in. Roman Palester, Stefan Kisielewski, Henryk Mikołaj Górecki, Vytautas Landsbergis, artyści litewscy, ukraińscy, słowaccy…). 

Dziś Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie kształci na trzech wydziałach: I – Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, II – Instrumentalnym oraz III – Wokalno-Aktorskim, a także prowadzi szkołę doktorską. Indywidualne podejście do nauczania przynosi doskonałe efekty, dzięki czemu studenci i absolwenci są doceniani, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

AMKP rozwija również działalność międzynarodową, współpracuje z wyższymi uczelniami muzycznymi niemal na całym świecie. Budynek Akademii, położony w samym centrum Krakowa, tętni dźwiękami i energią. Uczelnia organizuje wiele znaczących i cenionych wydarzeń artystycznych i naukowych, w tym m.in.: Międzynarodowy Konkurs Fletowy, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Pendereckiego, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Duetów Fortepianowych „Duettissimo”, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”, Dni Bachowskie, Krakowską Wiosnę Wiolonczelową, Międzynarodowe Sympozja Beethovenowskie.

Adres

ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków