Loading...
Przejdź do treści
99
Design w Krakowie

Design w Krakowie 2023

Motyw przewodni tegorocznej edycji Designu w Krakowie skupia się na głębokiej wartości budowania społeczeństwa odpowiedzialnego za wspólne dobro. Podkreśla się znaczenie wspólnoty zarówno w kontekście budynku Apteki Designu, jak i dzielnicy kreatywnej, jaką ma stać się Wesoła. Istotną rolę odgrywa również wspólnota projektantów, których misją jest odpowiedzialne projektowanie, skupiające się na potrzebach użytkowników, sprzyjające interakcjom społecznym i współpracy. 

Pobierz program na 26 listopada

25 i 26 listopada
Wspólnota: oddolnie
Prelegenci panelu Wspólnota: oddolnie będą odnosić się do zjawisk, kiedy to społeczność lub jednostki podejmują inicjatywy, decyzje i prowadzą projekty, które mają wpływ na ich lokalne środowisko lub obszar działania. Wspólnota oddolna podkreśla autonomię i samodzielność ludzi w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu swojego otoczenia, zamiast polegać na decyzjach podejmowanych z góry. To podejście promuje demokratyczną partycypację społeczności i dąży do zwiększenia wpływu jednostek na sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą.

Wydarzenia w tej kategorii

Pliki do pobrania

booklet23-design-11-11-23.pdf
jakdotrzecdoaptekidesignu.pdf